02/18/12

30 Wyszkowska Gromada Zuchowa „Odkrywcy Nibylandii”

Wycieczka do Warszawy

  O becnie w gromadzie jest aż 30 zuchów!
  D ruhna Marlenka jest naszą drużynową.
  K asia – tak ma na imię nasza druhna przyboczna.
  R azem na zbiórkach zdobywamy sprawności zuchowe.
  Y yyy na ogół jesteśmy bardzo grzeczni !
  W yobraźnia to tytuł piosenki naszej gromady.
  C husty naszej gromady mają kolor zielony i żółty.
bY liśmy już na biwaku, rajdzie, wycieczce, kolonii i biegu

  N asza pierwsza zbiórka odbyła się 3 lutego 2012r.
  I oczywiście poznajemy Prawo Zucha!
  B arwy gromady oznaczają: zielony – las i przygodę, a żółty – słoneczko i uśmiech.
tY le przygód i miłych chwil, co my, nie miał chyba nikt!
  L ubimy śpiewać, pląsać i bawić się!
  A nasze zbiórki odbywają się w harcówce w Bibliotece Miejskiej.
  N a ostatniej kolonii zuchowej odbyła się pierwsza Obietnica Zuchowa w naszej gromadzie.
  D zielnym zuchom w kolejnych przygodach towarzyszy ich przyjaciel – Piotruś Pan.
  I możecie nas również poznać po zielonych beretach i wywijkach.
  I pamiętajcie – Wy też możecie wierzyć we wróżki!