08/20/13

Niezapomniana przygoda – Obóz w Piecach 2013

W dniach 15-28 lipca 2013r. zuchy, harcerze, harcerze starsi i wędrownicy naszego hufca po raz kolejny wzięli udział w obozie. Tradycyjnie odbył się on nie w stanicy harcerskiej, ale w lesie – przez co harcerze mieli okazji do bliższego kontaktu z przyrodą.  Po raz kolejny stacjonowaliśmy w Piecach nad jeziorem Sasek Wielki. W tym roku całym obozem kierował druh Maciej Malinowski. Udało nam się zorganizować trzy podobozy.

Continue reading