02/4/14

Druhny i Druhowie

Komenda Hufca ZHP w Wyszkowie podjęła się nie lada zadania, jakim jest wykonanie nowego sztandaru hufca. Ten, który reprezentuje nas obecnie ma już 32 lata i został poważnie nadszarpnięty zębem czasu. Sztandar jest szczególnym znakiem, który nie tylko jednoczy kolejne pokolenia harcerskie, ale zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania Związku Harcerstwa Polskiego. Hufiec Wyszków nie może realizować swoich założeń bez sztandaru.

Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia. Każda, nawet najmniejsza kwota, przybliży nas do celu i pomoże nam w realizacji tak ważnego zadania.

Tych, którzy zechcą wesprzeć zakup sztandaru kwotą powyżej 500,00 zł, hufiec wyróżni „gwoździem honorowym” umieszczonym na drzewcu. Lista wszystkich darczyńców będzie zamieszczona na stronie internetowej naszego hufca.

Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli na naszą gorącą prośbę nie pozostaniecie obojętni. Do zobaczenia na harcerskim szlaku.

Z harcerskim pozdrowieniem

Czuwaj!

  Komenda Hufca ZHP w Wyszkowie

Darowizny prosimy wpłacać na rachunek bankowy Hufca Wyszków nr:
11 8931 0003 0000 1498 2000 0101
z dopiskiem: „Sztandar”  do 30.03.2014