03/26/18

Informacja

Komenda Hufca ZHP „Rój Promienistych” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie informuje, że 78 DH „Feniks” nie jest jednostką wyszkowskiego hufca, na dzień 25.03.2018 nie widnieje w wykazie jednostek Związku Harcerstwa Polskiego i nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób z nią związanych.

03/2/18

Dzień Myśli Braterskiej 2018

Dzień Myśli Braterskiej to najważniejsze święto harcerskie. Myślą łączymy się nie tylko z naszymi polskimi przyjaciółmi, ale również ze skautami z całego świata. W tym roku druhny i druhowie z Wyszkowa obchodzili je w dniach 24-25 marca w I LO „Norwid”, a organizacją całego wydarzenia zajęli się przedstawiciele drużyn wchodzących w skład Szczepu „Fuzja”.

Continue reading