03/26/18

Informacja

Komenda Hufca ZHP „Rój Promienistych” im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie informuje, że 78 DH „Feniks” nie jest jednostką wyszkowskiego hufca, na dzień 25.03.2018 nie widnieje w wykazie jednostek Związku Harcerstwa Polskiego i nie ponosimy odpowiedzialności za działania osób z nią związanych.