05/23/20

Drodzy Rodzice i Opiekunowie, Druhny i Druhowie!

Komendą Hufca podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu tegorocznego obozu harcerskiego i kolonii zuchowej w formie wyjazdowej. Zdajemy sobie sprawę jak potrzebny jest w tym roku letni wypoczynek jako oderwanie od codziennej rzeczywistości, jednak ze względu na obecną sytuację nie jesteśmy w stanie zorganizować bezpiecznego i atrakcyjnego obozu czy kolonii. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo uczestników wypoczynku oraz kadry wychowawczej i gospodarczej.

Decyzja o rezygnacji z formy wyjazdowej podyktowana jest wieloma czynnikami: przede wszystkim nadal brak jednoznacznych wytycznych dotyczących wymogów formalnych i sanitarnych. Wnioskując na podstawie dotychczasowych wytycznych reżimu sanitarnego przy pracy z dziećmi i młodzieżą obawiamy się, że nie będziemy w stanie spełnić wymagań postawionych organizatorom wypoczynku w warunkach leśnych pod namiotami i bez bieżącej wody. Dodatkowo aktualnie obowiązujący zakaz zgromadzeń znacznie zwiększyłby koszty uczestnictwa, wpływając na ostateczną liczbę uczestników. Koszt dodatkowo wzrósłby m.in. ze względu na konieczność zapewnienia transportu uczestników i kadry zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami czy konieczność zapewnienia środków do dezynfekcji i ochrony własnej.

Odwołanie formy wyjazdowej nie oznacza odwołania harcerskich wakacji. Pracujemy nad możliwymi do zrealizowania formami stacjonarnymi, o których poinformujemy bezpośrednio lub przez drużynowych.

Komenda Hufca ZHP Wyszków