Betlejemskie Światło Pokoju w Wyszkowie

Harcerze Hufca ZHP Wyszków serdecznie zapraszają na msze święte, podczas których można będzie zabrać ze sobą do domu płomień Betlejemskiego Światła Pokoju. Prosimy o przyniesienie własnych świec lub zniczy.

Msze odbędą się w niedzielę, 20 grudnia:

- o godz. 9:00 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie

- o godz. 10:30 w kościele pw. Św. Antoniego w Lucynowie Dużym

- oraz o godz.18:00 w kościele pw. Św. Wojciecha w Wyszkowie

Światło zapalane jest w  Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem samolotu. Tam ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych
z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.  Nasz kraj jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety: harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii. W tym roku Światło zawita do Polski po raz 25, a towarzyszy mu hasło „Zauważ człowieka”.