Komenda

Komenda Hufca

Komendant hufca  –  phm. Joanna Dąbrowska

Z-ca komendanta hufca  –  hm. Katarzyna Koszyk

Skarbnik  –  hm. Maciej Malinowski

Kwatermistrz – phm. Marcin Podpora

Członek ds. pracy z kadrą – phm. Mariusz Guzy

Komisja rewizyjna

Przewodniczący  – phm. Karolina Gizińska

Z-ca – pwd. Olga Wiktorzak

Sekretarz  –  hm. Katarzyna Szostek-Malinowska