Komenda

Komenda Hufca

Komendant hufca  –  hm. Katarzyna Szostek-Malinowska

Z-ca komendanta hufca  –  hm. Katarzyna Koszyk

Skarbnik  –  hm. Robert Garbarczyk

Kwatermistrz – pwd. Patryk Grzeszkowicz 

Członek komendy  –  pwd. Joanna Dąbrowska

Komisja rewizyjna

Przewodniczący  – pwd. Olga Depta 

Z-ca – phm. Karolina Gizińska

Sekretarz  –  pwd. Marcin Podpora