01/17/22

Jak co roku gramy z Orkiestrą!

W dniu 30. Finału, czyli 30 stycznia 2022, zapraszamy na grę miejską. Jak sie zgłosić?

Do 23.01 czekamy na mailowe zgłoszenie (zawierające: imiona i nazwiska członków patrolu, numer telefonu i e-mail osoby kontaktowej), wysłane na adres: wyszkow@zhp.pl

Każda grupa, zwana patrolem, może liczyć maksymalnie 10 osób. W skład patrolu powinna wejść choć jedna osoba pełnoletnia. Szczegóły: tel. 798 615 152.

12/9/21

Betlejemskie Światła Pokoju 2021 – „Światło Nadziei”

„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” – tak od lat śpiewamy w grudniu każdego roku, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju. W kolejnych miesiącach trwania pandemii koronawirusa, po roku aktywnej służby, którą daliśmy światu, kolejnym etapem jest nieść temuż światu nadzieję. Pragniemy umacniać wiarę na lepsze jutro, realizując znane wszystkim nam słowa założyciela skautingu, gen. Roberta Baden-Powella: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Continue reading

10/11/21

Popularne wędrowanie

Wędruj z nami lasami, polami i maszeruj bez końca, bez celu. A gdy spotkasz przygodę, wtedy szybko się dowiesz, że tak warto na luzie czasem żyć!” – taka harcerska piosenka przyświecała naszym zuchom i harcerzom przez ostatnie kilka miesięcy. Od marca do września tego roku realizowaliśmy w wyszkowskim hufcu projekt pod hasłem „Popularne wędrowanie”.

Continue reading