12/9/21

Betlejemskie Światła Pokoju 2021 – „Światło Nadziei”

„Światło z Betlejem nową światu da nadzieję…” – tak od lat śpiewamy w grudniu każdego roku, przekazując Betlejemskie Światło Pokoju. W kolejnych miesiącach trwania pandemii koronawirusa, po roku aktywnej służby, którą daliśmy światu, kolejnym etapem jest nieść temuż światu nadzieję. Pragniemy umacniać wiarę na lepsze jutro, realizując znane wszystkim nam słowa założyciela skautingu, gen. Roberta Baden-Powella: „starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście”.

Continue reading

10/11/21

Popularne wędrowanie

Wędruj z nami lasami, polami i maszeruj bez końca, bez celu. A gdy spotkasz przygodę, wtedy szybko się dowiesz, że tak warto na luzie czasem żyć!” – taka harcerska piosenka przyświecała naszym zuchom i harcerzom przez ostatnie kilka miesięcy. Od marca do września tego roku realizowaliśmy w wyszkowskim hufcu projekt pod hasłem „Popularne wędrowanie”.

Continue reading

08/1/21

Harcerskie wakacje 2021

Nie powstrzymały nas ograniczenia, aktualizowane wytyczne dla organizatorów wypoczynku czy burzowe prognozy- obóz Hufca ZHP Wyszków 2021 uważamy za udany! Najwyraźniej pogoda również była po naszej stronie: przez całe 14 dni obozu u nas padało w sumie przez ok. 40 min- i to taki lekki deszczyk. Burze omijały nasze obozowisko, ku uldze kadry, obozowiczów i ich rodziców w domach.

Continue reading