1,5% podatku

Dlaczego my?

Związek Harcerstwa Polskiego to największa w Polsce organizacja młodzieżowa, która zrzesza ponad 100 tysięcy członków. Od ponad 100 lat ZHP wspiera rozwój dzieci i młodzieży, kształtuje proaktywną postawę oraz umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, niezbędnych w dorosłym życiu. Dzięki codziennemu zaangażowaniu ponad 12 tysięcy instruktorów-wolontariuszy, ZHP oferuje nie tylko wyjątkowe harcerskie wyjazdy, ale także różnorodne aktywności pozalekcyjne, które odbywają się przez cały rok. Kultywowanie wartości takich jak przyjaźń, przygoda, rozwój i obywatelskość sprawiają, że harcerstwo odpowiada zarówno na aktualne potrzeby młodych ludzi, jak i na wyzwania współczesnego świata. ZHP jest również jednym z aktywnych członków-założycieli Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego WOSM, która skupia ponad 40 mln skautów na całym świecie.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1,5 % PODATKU DLA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO?       

 · podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

· podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

· podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 – procentowej stawki podatku