Kontakt

Chorągiew Mazowiecka ZHP
Hufiec „Rój Promienistych” 

im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Wyszkowie
Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

 

 

wyszkow@zhp.pl
https://wyszkow.zhp.pl

 

Komenda hufca:

Komendant Hufca – hm. Katarzyna Koszyk – 798 61 51 52 , katarzyna.koszyk@zhp.net.pl

Zastępca Komendanta Hufca ds. programu – phm. Joanna Dąbrowska – dabrowska.joanna@zhp.net.pl

Skarbnik – hm. Katarzyna Szostek-Malinowska – katarzyna.szostek-malinowska@zhp.net.pl

Kwatermistrz – phm. Marcin Podpora – marcin.podpora@zhp.net.pl

 

 

 

Numer konta bankowego:
Polski Bank Spółdzielczy 89 8931 0003 0000 1498 2006 0001
  KRS: 0000291419

 

 Dane do faktury:

 NABYWCA: Chorągiew Mazowiecka ZHP, ul. Krótka 3a, 09-402 Płock, NIP: 774-31-36-686

ODBIORCA: Hufiec Wyszków, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszkó