Zapomniane fotografie

Harcerze z SP 1 przed budynkiem szkoły – 1935 (ze zbiorów E. Szczuki)
Harcerze z SP 1 przed budynkiem szkoły – 1935 (ze zbiorów E. Szczuki)
Chwila relaksu przy obozowym gramofonie (pierwsza z prawej stoi Danuta Rytel) – Obóz w Rajczy – 1938 (ze zbiorów H. Gąsiorowskiej)
Oddawanie honorów fladze narodowej – Obóz w Rajczy – 1938 (ze zbiorów H. Gąsiorowskiej)
Żeńska Drużyna Harcerska im. Emilii Plater (w środku kierownik SP1 Maksymilian Lisowski) - Święto 1 Maja - 1949 (ze zbiorów J. Pakieła)
hm. Zenon Miatkowski z drużyną – 1958 (ze zbiorów E. Szczuki)
hm. Zenon Miatkowski - komendant Hufca ZHP w Wyszkowie w latach 1958-67 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Akcja Sieczychy 43 (obelisk ku czci „Zośki”) – Obóz w Lipniku – 1959 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Zastęp Rumianki - MAKI -1959 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Pochód pierwszomajowy – Skrzyżowanie ulic I AWP i Armii Czerwonej (Pułtuska) – 1957 (ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie, udostępniła B. Gawrońska)
Zimowisko w Lądku - 1962 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
hm. Zenon Miatkowski i poczet sztandarowy Hufca Wyszków (Anna Kołczyk, Waldemar Jacek Cudny, Ignacy Walerych) - Nadanie Hufcowi ZHP Wyszków pierwszego sztandaru - Stadion miejski - 1966 (ze zbiorów I. Walerycha)
hm. Henryk Jezierski - Komendant Hufca ZHP w Wyszkowie w latach 1969- 74 - 1971 (ze zbiorów Henryka Jezierskiego)
Szczepowe hm. Henryka Pakieła i hm. Zofia Nowak - Odsłonięcie pomnika upamiętniającego wyzwolenie Wyszkowa przez Armię Radziecką – 1978 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Uroczyste złożenie kwiatów pod pomnikiem w Sieczychach – Harcerze dla swoich przyjaciół – 1980 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
hm. Andrzej Zaorski - Pogotowie Zimowe Harcerek i Harcerzy - zima 1981-82 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Błotna przeprawa - IV Rajd Andrzejkowy - 1980 (ze zbiorów pp. Adler)
Wieczorny posiłek przy ognisku - III Rajd Wisła - 1980 (ze zbiorów pp. Adler)
Świętokrzyska mieścina - 5 WDH "OSOLD"- Rajd Świętokrzyski - 1988 (ze zbiorów Z. Kwiatkowskiego)
Meldunki komendantów tras (hm. Andrzej Zaorski, hm. Ignacy Walerych, hm. Mirosław Kowalski, hm. Irena Deptuła) – Rajd Sieczychy – 1982 (ze zbiorów A. Zaorskiego)
85 Słoneczna Drużyna Czarodziei – Rajd Świętokrzyski – 1984 (ze zbiorów A. Głowackiej)
Posiłek na trasie – 5 WDH „OSOLD” – Rajd Sieczychy – 1984 (ze zbiorów M. Mroczek)
Zimowisko w Przystani – 1986 (ze zbiorów A. Głowackiej)
Panteon bogów greckich – Zimowisko w Broku – 1981 (ze zbiorów A. Zaorskiego)
Noga w nogę – IV Rajd Wisła – 1981 (ze zbiorów A. Głowackiej)
Druh Józef Torebko – Zimowe INO – 1984 (ze zbiorów A. Zaorskiego)
Druh Zbigniew Mroczek na „punkcie strzeleckim” – Rajd Sieczychy – 1984 (ze zbiorów pp. Mroczek)
Zawieszenie działalności 5 WDH OSOLD – 1990 (ze zbiorów pp. Mroczek)
Powtórne odsłonięcie pomnika poległych w Wojnie 1920 roku – Rybienko Leśne – 1989 (ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie)
hm. Radosław Witkowski (1967-1993) i Przewodniczący ZHP hm. Stefan Mirowski (1920-1996) - Rajd Sieczychy – 1991 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
17 WDH „Kajman” – I Rajd Start - 1999 (ze zbiorów R. Garbarczyka)
Druhowie Przemek Chrapek i Hubert Wiśniewski Obóz Hufca ZHP Wyszków – Szumin – 2001 (ze zbiorów R. Garbarczyka)
Billy and Joe (Bartek Adler i Tomek Ponichtera) - Obóz w Jerutkach - 2002 (ze zbiorów P. Płochockiego)
Harcerze Starsi - Zimowisko w Brańszczyku - 2003 (ze zbiorów M. Adler)
Zmęczone druhny z 17 WDH "Kajman" - Orbis (Czechy) - 2006 (ze zbiorów B. Osika)
Druhny Marta Kołakowska i Paulina Kalinowska – II Hufcowy Turniej Musztry – 2009 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
18 Wyszkowska Drużyna Starszoharcerska "Konkret" - Maj 2010 (ze zbiorów P. Płochockiego)
Druhna Nina Karzełek jako obozowy rzutnik slajdów - Obóz w Piecach - 2011 (ze zbiorów K. Stańczyk)
Przygotowania do mszy - Obóz w Piecach - 2011 (ze zbiorów K. Stańczyk)
Druh Karol Przybysz - 18 WDSH "Konkret" - 2010 (ze zbiorów P. Płochockiego)
Druhowie Piotr Giziewicz i Michał Rojek - 18 WDSH "Konkret" - 2010 (ze zbiorów P. Płochockiego)
Hufiec Żeński - Obóz w Rajczy – 1938 (ze zbiorów H. Gąsiorowskiej)
Siatkarski pojedynek między zastępami – Obóz w Rajczy – 1938 (ze zbiorów H. Gąsiorowskiej)
Irena Kulesza, Zofia Kulesza, Danuta Rytel – Obóz w Rajczy – 1938 (ze zbiorów Danuty Rytel)
Druhna Leokadia Grochowska – Drużyna im. Emilii Plater – 1948 (ze zbiorów J. Pakieła)
I Zjazd ZHP - Delegacja Chorągwi Mazowieckiej (pierwszy z prawej Zenon Miatkowski) - 18-20 IV 1959 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Akcja Sieczychy 43 – Obóz w Lipniku – 1959 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Obóz Kręgu Instruktorskiego w Plinie - 1959 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Zastęp Apaczy - Obóz w Lipniku - 1959 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Pochód pierwszomajowy – ulica Kościuszki na wysokości PUP-u (dawnego Domu Partii) – 1958 (ze zbiorów Biblioteki Miejskiej w Wyszkowie, udostępniła B. Gawrońska)
Ignacy Buks przy składowisku chleba - Zlot Sieczychy - 1966 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
13 Żeglarska Drużyna Harcerska im. Leonida Teligi - 1977-78 (ze zbiorów A. Głowackiej)
hm. Elżbieta Staniak z-ca Komendanta Chorągwi Mazowieckiej mianuje hm. Henryka Jezierskiego Komendantem Hufca - 1971 (ze zbiorów Henryka Jezierskiego)
hm. Henryk Jezierski - Odsłonięcie pomnika upamiętniającego wyzwolenie Wyszkowa przez Armię Radziecką - 1978 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Naczelnik ZHP hm. PL. Jerzy Wojciechowski i hm. Celina Macioch - Harcerze dla swoich przyjaciół - 1980 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
VI Rajd Andrzejkowy - Harcerski Klub Turystyczny Kajtusie - 1982 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Punkt strzelecki - IV Rajd Andrzejkowy - 1980 (ze zbiorów pp. Adler)
Billy and Joe dwadzieścia lat wcześniej (Adam Raca i Piotr Adler) - Zimowisko 6 Szczepu "Kajtusie" im. Janusza Korczaka - Długosiodło - 1980 (ze zbiorów pp. Adler)
Świętokrzyska wioska - 5 WDH "OSOLD"- Rajd Świętokrzyski - 1988 (ze zbiorów Z. Kwiatkowskiego)
Obóz Hufca ZHP Wyszków - Mikaszówka - 1982 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Zobowiązanie instruktorskie dh. Bogdana Osika (przyjmuje hm. Zenon Miatkowski) – 1987 (ze zbiorów B. Osika)
Uroczysta zbiórka 85 Słonecznej Drużyny Czarodziei; spotkanie z pierwszą drużynową phm. Elżbietą Sosnowską – 1983 (ze zbiorów A. Zaorskiego)
Wojciech Pakieła i Jacek Marzoch – Zimowisko VI Szczepu „Kajtusie” w Broku – 1981 (ze zbiorów A. Zaorskiego)
Druhowie Wojciech Jabłoński i Grzegorz Karpiński – Rajd Świętokrzyski – 1982 (ze zbiorów pp. Adler)
Druh Zaorski odpoczywa po ciężkiej trasie – Rajd Świętokrzyski – 1983 (ze zbiorów A. Zaorskiego)
Drużyna Muminki – Festiwal Piosenki Harcerskiej – 1982 (ze zbiorów A. Zaorskiego)
pwd. Piotr Toczyłowski – 13 WODH Forta – Obóz Hufca ZHP Wyszków w Pogorzelcu – 1988 (ze zbiorów B. Osika)
phm. Bogdan Osik i phm. Maciej Malinowski – 10-lecie 6 WŚDSH „Gawędziarze” – 1993 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
phm. Bogdan Osik i 23 WWDH "Baszta" - 50 rocznica Akcji w Sieczychach Porządzie - sierpień 1993 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Wyszkowscy harcerze na spotkaniu z papieżem w Siedlcach - 1999 (ze zbiorów B. Osika)
Druh Maciej Siemienowski – II Rajd Start - 2000 (ze zbiorów R. Garbarczyka)
dh. Marta Adler - Grób Tadeusza Zawadzkiego patrona 17 WDH "Kajman"- 2001 (ze zbiorów M. Adler)
Druhna i druh (Gosia Kozłowska i Robert Pękala) w chabrach - 41 Wyszkowska Drużyna Harcerska "Watra" - Rajd Sieczychy - 2007 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Przeprawa przez Liwiec - 23 WWDH „Baszta K-2” – X Rajd Start – 2008 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
17 WDH „Kajman” - XI Rajd Start - 2009 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
XII Rajd Start – 2010 (ze zbiorów Hufca ZHP Wyszków)
Kadra Starszoharcerska - Obóz w Piecach - 2011 (ze zbiorów K. Stańczyk)
Druhowie Kuba Wrzosek i Kacper Świeżek – Dzień Dziecka w ZS nr 2 – 2011 (ze zbiorów 23 WDH „Baszta”)
Druh Michał Rojek - 18 WDSH "Konkret" - 2010 (ze zbiorów P. Płochockiego)
Nowa komendant Hufca ZHP w Wyszkowie phm. Katarzyna Stańczyk i komendant Chorągwi Mazowieckiej hm. Michał Bagiński – Zjazd Hufca ZHP Wyszków – 2011 (ze zbiorów M. Malinowskiego)