30 Wyszkowska Gromada Zuchowa „Odkrywcy Nibylandi”

O becnie w gromadzie jest aż 23 zuchy!

D ruhna Marlena jest naszą drużynową.

K asia – tak ma na imię druhna, która działa w naszej gromadzie.

R azem na zbiórkach zdobywamy tropy zuchowe.

Y yyy na ogół jesteśmy bardzo grzeczni !

W yobraźnia to tytuł piosenki naszej gromady.

C husty naszej gromady mają kolor zielony i żółty.

bY liśmy już na biwaku, rajdzie, wycieczce, kolonii i biegu

 

N asza pierwsza zbiórka odbyła się 3 lutego 2012r.

I oczywiście poznajemy Prawo Zucha!

B arwy gromady oznaczają: zielony – las i przygodę, a żółty – słoneczko i uśmiech.

tY le przygód i miłych chwil, co my, nie miał chyba nikt!

L ubimy śpiewać, pląsać i bawić się!

A nasze zbiórki odbywają się w harcówce w Bibliotece Miejskiej.

N a kolonii zuchowej odbyła się pierwsza Obietnica Zuchowa w naszej gromadzie.

D zielnym zuchom w kolejnych przygodach towarzyszy ich przyjaciel – Piotruś Pan.

I możecie nas również poznać po zielonych beretach i wywijkach.

I pamiętajcie – Wy też możecie wierzyć we wróżki!

 

 

 

Zbiórki odbywają się w każdą środę miesiąca w godzinach 18.00-19.15 w harcówce w Bibliotece Miejskiej.

Drużynowy: phm. Marlena Borczon

Kontakt: marlena.borczon@zhp.net.pl, 505 839 191