Komenda

hm. Katarzyna Koszyk – komendant hufca  

phm. Joanna Dąbrowska – zastępca komendanta ds. programu

hm. Katarzyna Szostek-Malinowska – skarbnik

phm. Marcin Podpora – kwatermistrz